Type arbeid jeg har utført:

  • Internettløsninger/nettsider: CMS løsninger, butikkløsninger, HTML sider.
  • Programmering: spesialløsninger
  • Annonser: papiraviser, magasiner og kataloger
  • Annonser og banners for digitale medier
  • Årsrapport for bedrifter, inkl. design og fotografering
  • Trykksaker: brosjyrer, produktkataloger, plakater, flyers, rollups, gatebukker, messevegger, messedisker.
  • Webmaster med ansvar for all oppdatering av nettsider
  • Sosiale medier: opprettelse, profilering og jevnlige oppdateringer av alle bedriftens SoMe platformer.
  • Utleid på måned/årsbasis som markedsfører: ivaretar all markedsføring i alle bedriftens kanaler: sosiale medier, web, trykksaker, annonsering eksternt og internt, aviser mm.
 
     

© BeWebbed 2003-2024