Jeg har valgt å fjerne hele referanselisten med navn, og istedet liste opp typer av arbeid jeg har utført:

  • Internettløsninger: CMS løsninger, butikkløsninger, enkle HTML sider.
  • Annonser: papiraviser, magasiner og kataloger
  • Annonser og banners for digitale medier
  • Årsrapport for bedrifter, inkl. design og fotografering
  • Trykksaker: brosjyrer, produktkataloger, plakater, flyers, rollups, gatebukker, messevegger, messedisker.
  • Webmaster med ansvar for all oppdatering av nettsider
  • Sosiale medier ansvarlig med ansvar for alle bedriftens sosiale platformer.
  • Utleid på årsbasis for å ivareta all markedsføring til en bedrift i alle kanaler: sosiale medier, web, trykksaker, annonsering mm.
 
     

© BeWebbed 2003-2020